NAUTISCHE REFIT

De refit van jachten is de activiteit waarin ATS srl zijn passie voor het vak het beste kan laten zien.

Voor ATS srl is een Refit  veel meer dan een ideale gelegenheid om werken te kunnen uitvoeren. Wij bestuderen wat die term voor de klant precies inhoudt.

Door een refit op zijn boot te laten uitvoeren, kan de klant hem weer in waarde laten stijgen, zowel wat het esthetische aspect betreft als op functioneel-technologisch vlak.

Een Refit verwijst eerst en vooral naar wat we de “vitale organen” van een jacht noemen. In de meeste gevallen wordt de boot (en vooral de machinekamer) immers letterlijk leeggehaald. Alle machines en binnenleidingen die moeten worden vervangen, gaan eruit. Voor een klant is het uiteraard belangrijk dat het geld dat hij in die werken investeert goede resultaten oplevert en achteraf geen grote kost met weinig functionele opbrengst blijkt te zijn.

Daarom gaat ATS srl bij Refitwerken heel omzichtig en professioneel te werk en stellen we altijd oplossingen voor die inspelen op de behoeften van de klant en gebruik maken van de nieuwste technologieën.

ATS srl verrijkt zijn Refitwerken met moderne technologie en oplossingen. Het doet zijn kennis en knowhow hiervoor op bij opdrachten voor nieuwe constructies. Daar maken we gebruik van innovaties en nieuwe concepten die we dan ook voorstellen en uitvoeren bij de esthetisch-functionele restyling van oudere boten. Ze bezorgen uw vaartuig de toegevoegde waarde van een modern jacht en geven het zijn initiële, exclusieve waarde terug.

Dat Refitwerken aan een jacht belangrijk zijn, ongeacht of dit privaat is of voor charterdiensten wordt gebruikt, staat buiten kijf.

Daarom blijft ATS srl ook na het beëindigen van de werken met de klant in contact.

Vandaag de dag is het voor de bemanning immers steeds belangrijker dat Service & Refit-werken op voorhand worden ingepland. Als u deze werken tussen twee vaarten in voorziet, kunnen onze teams ervoor zorgen dat ze op het juiste moment beschikbaar zijn, en dit het hele jaar door.

In overeenstemming met art. 13 van wetsdecreet nr. 196/03, gebruik het formulier als expliciete toestemming en toestemming voor het bewaren en verwerken van persoonlijke gegevens, zoals vereist door de Code met betrekking tot persoonlijke gegevens. Houd er ook rekening mee dat u met betrekking tot de verstrekte gegevens uw rechten uit hoofde van art. 7 van wetsdecreet nr. 196/03.

Ze kunnen ook leuk vinden