MARITIEME INSTALLATIES VOOR BRANDVEILIGHEID

Eigenaars van een jacht zullen het niet graag horen: statistieken tonen aan dat brand de derde meest voorkomende oorzaak is van ernstige schade aan boord.

Dat hoeft onze klanten niet af te schrikken, maar het is wel goed dat ze zich bewust zijn van het belang van een functionele en efficiënte brandbestrijding aan boord.

ATS srl besteedt bijzonder veel aandacht aan nieuwe technieken en materialen. We hebben niet alleen een uitgebreid gamma brandbestrijdingsinstallaties, maar kunnen ook bogen op een brede vakkennis om de diverse types systemen aan te bieden, te ontwerpen en te installeren.

Onze populairste installaties zijn de ULTRAFOG-brandbestrijdingsinstallatie en het CO2-brandbestrijdingssysteem  met ASA 3000-gecertificeerde aansluitingen.

Recent zijn we begonnen met de installatie van het gloednieuwe systeem FM200, depionier van de brandbestrijdingssystemen voor machinekamers.

De CO2-installatie gebruikt, net zoals klassieke systemen, koolstofdioxide. Die wordt aangevoerd via de hiervoor voorziene kranen aan boord van het vaartuig. Koolstofdioxide heeft inmiddels bewezen een brand gedeeltelijk of volledig te kunnen blussen. De  keuze voor dit systeem baseert zich ook op het geschatte brandrisico in de ruimte in kwestie.

Koolstofdioxide is een erg doeltreffend brandblusmiddel. Het is geurloos, kleurloos en niet elektrisch geleidend.

De ULTRAFOG-installatie daarentegen, bestaat uit leidingen in roestvrij staal met vertakkingen die op hun beurt uitlopen op een sproeikop, meer bepaald een sprinkler.

Binnenin die sprinkler zit een flacon met een warmtesensor. Wanneer de temperatuur te hoog oploopt, breekt het flesje en begint het blusproces. De sprinkler heeft een waterverspreider en samen met de erg hoge druk die in de installatie op het water wordt gezet, vernevelt die het water zodat er een heuse barrière van waternevel neerdaalt.

Alle sprinklers die we in de jachten van onze klanten monteren, dekken een afstand van 3 m diameter.

Het gloednieuwe brandblussysteem FM200 staat garant voor onmiddellijke resultaten met minimale schade. Het zorgt namelijk voor de fysieke afkoeling van het vuur. De FM200 maakt immers deel uit van de categorie verbindingen die bij koeling worden gebruikt en heeft dus als principe: de warmte (thermische energie) uit de vlammen verwijderen tot de verbrandingsreactie wegvalt.

De troef van deze nieuw installatie is bovendien de actiesnelheid van het systeem zelf. Eens het is geactiveerd, heeft het slechts tien seconden nodig om zijn volledige potentieel te lossen.

Nadat het systeem zijn inhoud heeft gelost, volstaat het om de ruimte te verluchten om de FM200 eruit te verwijderen, zodat de activiteiten snel kunnen worden hervat.

Vraag gerust gedetailleerde informatie of een vrijblijvende offerte voor onze brandveiligheidsinstallaties voor schepen en jachten.

In overeenstemming met art. 13 van wetsdecreet nr. 196/03, gebruik het formulier als expliciete toestemming en toestemming voor het bewaren en verwerken van persoonlijke gegevens, zoals vereist door de Code met betrekking tot persoonlijke gegevens. Houd er ook rekening mee dat u met betrekking tot de verstrekte gegevens uw rechten uit hoofde van art. 7 van wetsdecreet nr. 196/03.

Ze kunnen ook leuk vinden